Dierenartsencentrum De Bosberg 016/567.141

Gedragsconsulten in de Bosberg

Gedrag van je huisdier

Gedragsconsulten in de Bosberg

Gedrag van je huisdier

De studie van het gedrag van huisdieren en hun gedragsproblemen is een relatief jonge specialisatie binnen de diergeneeskunde. Omdat éénzelfde gedrag verschillende oorzaken kan hebben, is het belangrijk om uit te zoeken waarom het dier dat gedrag vertoont. Daarna volgt de uitdaging om het dier en zijn familie te helpen, bijvoorbeeld door een ander gewenst gedrag uit te lokken en te belonen… Als dierenarts kunnen we ook makkelijker medische oorzaken van gedragsproblemen herkennen en behandelen.

 

In De Bosberg is dierenarts Catherine Teughels verantwoordelijk voor de gedragsconsulten.

Catherine genoot volgende opleidingen voor het aanpakken van gedragsproblemen:

 

 • ESAVS Behavioural Medicine I en 2, Europese School te Luxemburg, 2009-2010
 • Coaching en Comportement Canin, opleidingsmodules te Brussel in 2010 bij Dr. Specialist Joël Dehasse
 • Bestuurslid van de diergeneeskundige werkgroep Ethologie
 • Praktische ervaring met eigen honden in allerlei hondensport disciplines, instructeur gehoorzaamheidsprogramma sectie 4B
 • Jaarlijkse gedragscongressen in binnen- en buitenland

Wat kan je verwachten van een gedragsconsultatie?

Een gedragsconsultatie omvat het onderzoeken van:

 

 • De oorzaak van het probleem: hoe is het gedrag ontstaan?
 • De onderliggende motivatie/emotie: waarom vertoont je dier dit gedrag?
 • De behandeling van het probleem: hoe kan het worden opgelost, wat zijn de kansen op herstel?

 

De consultatie kan bij je thuis of in onze praktijk plaatsvinden, afhankelijk van de aard van het probleem. Een medisch onderzoek gebeurt meestal tegelijkertijd om medische oorzaken van het probleemgedrag uit te sluiten. De eerste consultatie duurt gemiddeld één à twee uur. Eventuele vervolgconsultaties worden aangepast aan jouw vraag.

kostprijs van een gedragsconsult tot 2u inclusief 1 maand mail opvolging €210,-
Kostprijs van een gedragsconsult €52,50 per half uur
Bij je thuis is er een supplement huisbezoek met verplaatsingsonkosten (€1,40/km)
Privé trainingslessen €52,50 per half uur

 

Waarvoor kan je hulp inroepen?

Honden

 • Agressie naar eigenaars, vreemden of andere honden/dieren
 • Angst voor geluiden, voorwerpen, dieren of mensen
 • Onzindelijkheid/overdreven markeergedrag
 • Problemen bij het wandelen
 • Scheidingsgerelateerde problematiek (vroeger: verlatingsangst)
 • Ongewenst (vaak normaal) hondengedrag (bvb blaffen, graven, vernielen)
 • Vragen over aanschaf van een nieuw dier (pre-pup consulten), verhuis, trainingsmethoden, verantwoord speelgoed, etc.

Katten

 • Onzindelijkheid
 • Indoor urine sproeien
 • Angst voor geluiden, voorwerpen, dieren of personen
 • Agressie naar eigenaars, vreemden of andere dieren
 • Ongewenst gedrag (bvb krabben aan meubilair)
 • Vragen over aanschaf van een nieuw dier, verhuis, trainingsmethoden,...

Afspraken worden best telefonisch gemaakt via 016/56.71.41. Enige voorgeschiedenis mag u ook melden via e-mail t.a.v. Catherine. Tijdens een eerste consultatie wordt samen met de eigenaars gezocht naar de aard, de oorzaak en de behandelingsmogelijkheden van het probleemgedrag. Enkel indien dit noodzakelijk is worden testsituaties gecreëerd om het gedrag beter te kunnen inschatten. Bij voorkeur wordt ook gewerkt met video-opnames die de klant heeft gemaakt. Nadien is het afhankelijk van de evolutie van het probleem hoe de opvolging gebeurt. Dit wordt samen met u afgesproken.